» Ikony bizantyjskieZnaleziono 10 produkty.

» Ikony bizantyjskie
Kompozycja ikon bizantyjskich jest zazwyczaj centralna, postacie statyczne na ikonach malowane są plamą obwiedzioną ciemnym konturem, nacechowane dostojnością. Pozy i gesty przedstawionych postaci oraz układ szat są dostojne i schematyczne

Złote tło symbolizuje ponadczasową rzeczywistość, ikony przedstawiają treści teologiczne.