» Ikony ChrystusaZnaleziono 28 produkty.

» Ikony Chrystusa
Najstarszym zachowanym tablicowym przedstawieniem postaci Jezusa Chrystusa jest ikona Chrystusa Pantokratora z VI wieku znajdująca się w monastyrze Św. Katarzyny na górze Synaj.
Pantokrator - gr. Wszechwładca, Pan wszystkiego
Jezus Chrystus jest głównym tematem przedstawień ikonograficznych.