Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Polityka Prywatności w oparciu o przepisy tzw. RODO lub „Rozporządzenie RODO” (eng. GDPR)

Od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

W związku z powyższym informujemy:

 

Administratorem Państwa danych znajdujących się w naszej bazie klientów jest:

Firma PRACOWNIA ART KRISTI Krystyna Kilichowska z siedzibą w Toruniu, ul. Jana Mohna 34B/6, 87­100 Toruń, e-mail: larte.post@gmail.com, tel.: +48 794-795-737

 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie tj. wywiązanie się z zawartej umowy, której Państwo jesteście stroną.

Ponadto na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy PRACOWNIA ART KRISTI przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wykazanych poniżej:

 

  • marketing produktów, towarów i usług

  • wywiązanie się z obowiązku podatkowego, prowadzenie ksiąg podatkowych

  • wsparcie usług płatniczych

  • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator danych dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za każdą następną kopie, o którą zwrócą się Państwo, administrator danych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości.

 

  • sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

  • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Przysługuje Państwu prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Administrator danych ma obowiązek usunąć takie dane osobowe niezwłocznie.

 

  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie dane osobowe i ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

 

  • przenoszenia danych osobowych. Po spełnieniu warunków przewidzianych prawem macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe w formacie umożliwiającym ich łatwe odczytanie. Macie Państwo prawo przesłać te dane innym podmiotom.

 

  • sprzeciwu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator danych w takim przypadku ma obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych. Wyjątkiem jest istnienie ważnych mających prawne umocowanie okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

PayPal